V našom grafickom štúdiu sa zaoberáme prípravou podkladov pre výrobu reklám, spracovaním grafických návrhov a vizualizácií. Podľa požiadaviek klienta vypracujeme prezentačné materiály tak, aby výsledný produkt splnil jeho aj nájnáročnejšie predstavy. Náš profesionálny tím tvoria ľudia vzdelaní v danej oblasti s dlhoročnou praxou, kreatívnym myslením a hlavne preverení množstvom riešení z praxe. Medzi produkty ktoré vám ponúkame patria napr. návrhy logotypov, vypracovanie dizajn manuálov, firmné tlačivá, katalógy, návrhy svetelných a nesvetelných reklám a množstvo ďalších produktov potrebných pre reklamu.

 

portfolio-graficke_studio-vizualizacie_2

 

Logá

 

Každá firma, či už malá alebo veľká potrebuje svoje logo ktoré ju spoľahlivo oddeľuje od konkurencie. Logo je možné vytvoriť akékoľvek či už ako grafickéhý symbol alebo logotyp alebo kombináciou oboch, podstatné však je aby vystihovalo správnu podstatu a hlavne aby vás dôstojne reprezentovalo. Je možné ho vytvoriť pre firmu, značku, produkt, projekt, sútaž, hru a v podstate pre čokoľvek.

 

portfolio-graficke_studio-loga

 

Dizajn manuály a Corporate identity

 

Práca na tvorení firemnej identity predstavuje dôležitú súčasť budovania dobrého mena spoločnosti. Firemná identita vychádza zo zásad, ktorými sa firma riadi, predstavuje firemnú kultúru a dodržiava pravidlá pre korporátny dizajn a formy komunikácie. Predstavuje súbor informácií ktorým sa prezentuje firma alebo značka a vytvára jednotný obraz.

 

portfolio-graficke_studio-dizajn_manual

 

Grafické návrhy

 

Grafický návrh je dôležitou časťou prípravy každej reklamy ktorý nieje možné zanedbať. Týka sa jak hlavičkových papierov tak aj polepu firemných automobilov alebo svetelných reklám. Každý návrh musí spĺňať základné nároky na dizajn, grafickú úpravu, typografiu, prehľadnosť usporiadania a dobrú čitateľnosť alebo viditeľnosť.

 

portfolio-graficke_studio-graficke_navrhy

 

Vizualizácie

 

Vizualizácia dokáže v prirodzenejšej forme predstaviť vzhľad reklamy alebo produktu a mala by byť súčasťou každého kreatívneho procesu tvorby reklamy.

 

portfolio-graficke_studio-vizualizacie_1