Nesvetelná reklama je, aj vzhľadom na jej prakticky neobmedzenú použiteľnosť, najrozšírenejším typom realizácie. Do tejto skupiny produktov možeme zaradiť reklamné tabule, polepy, logá, dekoratívne realizácie a pod. Nadstavbovým riešením pre nesvetelnú reklamu je doplnkové nasvietenie nočnými reflektormi.

 

portfolio-nesvetelna_reklama-001

 

Reklamné tabule

 

V závislosti od miesta a spôsobu ich použitia sa na ich výrobu používa množstvo rôznych materiálov. Ako podkladový materiál sú najvhodnejšie kompozitné dosky, ľahčené PVC (Kömatex), tvrdené PVC, HPS, polykarbonát, Kapa, atď. Nosičom textovej alebo grafickej informácie je spravidla potlačená alebo plotrovaná samolepiaca fólia, aplikovaná na podklad, niektoré druhy podkladových materiálov sú vhodné aj na priamu potlač. V prípade potreby je takúto realizáciu možné doplniť aj o 3D prvky.

 

portfolio-nesvetelna_reklama-reklamne_tabule

 

Reklamné nápisy a logá

 

Na prácu s reklamným textom a logom sú najvhodnejšie samoplepiace fólie, magnetické fólie, pevné tabuľové materiály, tvrdený polystyrén, atď. Vzájomným kombinovaním rôznych materiálov a postupov vznikajú aplikácie, dokonale reflektujúce požadavky zadávateľa.

 

portfolio-nesvetelna_reklama-reklamne_napisy_a_loga

 

Billboardy

 

Sú to typizované alebo atypické reklamné plochy, umiestnené v exteriéri. Z technického hľadiska ide o základovú podstavu s nosnou konštrukciou, na ktorej je uchytená samotná reklamná plocha, vyrobená spôsobom, zodpovedajúcim, účelu a náročnosti použitia. Samozrejmosťou pri takomto riešení je vypracovanie statického posudku. Samotný reklamný obsah je možné realizovať polepením potlačeným papierom, prípadne fóliou, alebo uchytením potlačeného bannera. Často využívaným riešením je nasvietenie reflektormi alebo LED svietidlami.

 

portfolio-nesvetelna_reklama-billboardy

 

Celoplošné polepy a tapety

 

Sú to fóliové alebo papierové samolepiace plochy s rôznou povrchovou úpravou. Ideálnym priestorom pre ich použitie sú výklady, steny, stánky, sklené výplne, priečelia v obchodných centrách, s krátkodobým alebo permanentným využitím. Je možné použiť ich aj ako fototapety, pripadne ako dočasné inštalácie pri prekrytí stavenísk, interiérových rekonštrukciách a pod.

 

portfolio-nesvetelna_reklama-celoplosne_polepy_a_tapety

 

Bannery a plachty

 

Potlačený banner alebo mesh je môžné využiť ako veľkoplošnú reklamnú plochu (fasády budov, billboardy). Vďaka jednoduchej použiteľnosti a nenáročnej inštalácii sa veľmi často využívajú aj v interiéroch.

 

portfolio-nesvetelna_reklama-bannery_a_plachty

 

Obrazy a dekorácie

 

Pri takýchto realizáciách sa fotografia alebo ilustrácia tlačí na kvalitné fotoplátno. Nasleduje napnutie na drevený rám s možnosťou dodatočného napnutia na mieste inštalácie. Fotoplátno dokážeme spracovať v rozmeroch až 150 x 400 cm. Obľúbenou aplikáciou je tlač na lesklú alebo matnú fóliu s nakašírovaním na ľahčenú penovú dosku (Kapa) s obojstranne potiahnutou plastovou vrstvou.

 

portfolio-nesvetelna_reklama-obrazy_a_dekoracie