Koniec roku 2012 sa niesol v znamení rebrandingu našej spoločnosti. Jeho základ tvorí nové logo, ktoré presnejšie a aktuálnejšie vyjadruje to, čo robíme, a ako to robíme. Za rebrandingom samotným sa skrýva komplexná premena a nová vízia našej spoločnosti. Kvalitatívne vyššiu úroveň produkcie a nový spôsob komunikácie s klientom chápeme ako kľúčové konkurenčné výhody.

 

dpc-advertising-novy-design_auto

 

Ako tradiční hráči na reklamnom trhu vnímame vlastný rebranding a kvalitatívny posun vpred ako vstup do novej éry, v ktorej budeme ľahko odlíšiteľní a jasne identifikovateľní.

 

dpc-advertising-novy-design_dizajnmanual-auto

 

Naša nová identita je začiatkom novej etapy nášho profesionálneho rastu.