Vizuálna komunikácia prostredníctvom reklamného brandingu firemných vozidiel je jednou z najjednoduchších foriem reklamy. Pri vynaložení skutočne nízkych nákladov je zviditeľnenie spoločnosti alebo výrobku výrazné a dlhodobé. Aj pri tomto type reklamnej produkcie je dôležité držať sa zásad aktuálnosti,...

Čítať viac