Vizuálna komunikácia prostredníctvom reklamného brandingu firemných vozidiel je jednou z najjednoduchších foriem reklamy. Pri vynaložení skutočne nízkych nákladov je zviditeľnenie spoločnosti alebo výrobku výrazné a dlhodobé. Aj pri tomto type reklamnej produkcie je dôležité držať sa zásad aktuálnosti, trendovosti, avšak zároveň tradície a nadčasovosti. Tieto zdanlivo si odporujúce definície tak tvoria základ modernej reklamnej produkcie a vyzdvihujú do popredia skutočné hodnoty a potenciál konkrétnej spoločnosti. Rebranding vozidiel spoločnosti Plast-ex, nášho dlhodobého partnera, sa niesol práve v tomto duchu.

 

plastex-rebranding_aut-kotovanie

plastex-rebranding_aut-nahlad_boxer

 

Existujúca vizualizácia a informačná hodnota časom strácala na aktuálnosti a kvalite obsahu. Fyzické opotrebovanie ešte viac znižovalo vizuálnu atraktivitu brandingu firemných vozidiel.

 

plastex-rebranding_aut-pred_po

 

Ako hlavná technológia bola zvolená kombinácia plotrovanej a potlačenej fólie. Dôvodom bol vysoko členitý povrch vozidiel, vrátane presklených plôch. Rebrandované vozidlá sú doležitým reprezentantom hodnôt konkrátnej spoločnosti.

 

plastex-rebranding_aut-detaily